Znajdując pomysł wnikam w strukturę i kolor tworząc swoisty rudymentaryzm,
sensualną
koncepcję wizji, która inspiruje wyobraźnię, duszę i myśli.

Moje obrazy przenoszą widza w zaczarowany świat barw i kształtów, pobudzając
do odkrywania nowych obszarów, ukrytych zakamarków jaźni.

Abstrakcja jest pewną subiektywną psychoanalizą wewnętrznej wizji i jej interpretacji,
tworząc jakby proroczą wiwisekcję myśli.
Gdy patrzysz na całość widzisz jakby chaos, gdy patrzysz punktowo dostrzegasz treść.

Lubię gdy obrazy mówią więcej niż tylko to co na nich widać.
– Bartuello

„W obrazie abstrakcyjnym nigdy nie osiąga się zupełnego
oderwania się od aluzji przedmiotowych, nie ma bowiem takiej
formy abstrakcyjnej, która by nie przypominała jakiegoś
kształtu wziętego ze świata przedmiotów”
(Wprowadzenie do Teorii widzenia Władysława Strzemińskiego – Iwona Luba).

„Zamykam oczy żeby zobaczyć” – Paul Gauguin

„Zależność zabija kreatywność, kreatywność bawi się nieznanym.
Nie istnieją strategie, które mogłyby zamknąć nieskończoną sferę nowego.
Tylko zaufanie do siebie, może przenieść cię poza twoje lęki i to, co już znane.”
Polly Anna 1983

Moje różne prace można również obejrzeć na Facebooku:
FB Galeria Obrazów B.Malinowski
FB Art. Gallery B.Malinowski

Inspirującego oglądania, Autor.

Obrazy wysyłam również za granicę.